غدیر با تکیه بر منابع اهل سنت
51 بازدید
محل نشر: نشریه الکترونیکی پرسمان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کنکاشی پیرامون غدیر در منابع اهل سنت